Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2012

pumpernikiell
7757 0ee2 500
Reposted frommikouai mikouai viaprzytulanki przytulanki

March 20 2012

pumpernikiell

Jake Gyllenhaal and his I was a gay cowboy Tee

Reposted fromsawb sawb viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell
pumpernikiell
8962 18d1
pumpernikiell
pumpernikiell
pumpernikiell
My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów

Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi

Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami

Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami

Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell
6102 6d03 500
pumpernikiell
7726 e58e 500
:O
:3
Reposted fromantifuchs antifuchs viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell

Chciałabym takie okna!
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaprzytulanki przytulanki

March 08 2012

pumpernikiell
4128 1792
Reposted fromhogwarts hogwarts viaprzytulanki przytulanki
5267 4a65

behindtheperception:

ahwwwww omg

Reposted fromensh ensh viaprzytulanki przytulanki

February 03 2012

pumpernikiell
0171 c0f3
Reposted fromretaliate retaliate viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell
pumpernikiell
6032 01fb

January 15 2012

pumpernikiell
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromepidemic epidemic viaprzytulanki przytulanki

January 01 2012

pumpernikiell
7478 62f0
Reposted fromirmelin irmelin viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell
Reposted frompaws paws viaprzytulanki przytulanki
pumpernikiell
pumpernikiell
4222 619d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl